• MTS NEGERI 6 KLATEN
  • MATSANEKA BERETIKA
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Natsir, S.Pd.I, M.Pd
NIK
197901052011011010
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Klaten
Tanggal Lahir
Jenis GTK